Tijdstip, koffie en voeding

Ik drink altijd koffie bij mijn ontbijt. Wat voor invloed heeft dat op mijn schildkliermedicijn?

Koffie kan de opname van levothyroxine in het maag-darmkanaal verminderen. Als u uw schildkliermedicijn ‘s ochtends inneemt, steevast bij het ontbijt koffie drinkt en klachten ondervindt, is het van belang met uw behandelaar te overleggen. Hij zal mogelijk het tijdstip van inname aanpassen. Blijft u klachten houden, dan zal uw behandelaar onderzoeken waar dit aan ligt. Mogelijk heeft u een aandoening of slikt u medicatie die de opname lastig maakt, heeft u een andere dosering nodig, of kan uw behandelaar bijvoorbeeld een ander merk of andere toedieningsvorm adviseren. Neem levothyroxine niet gelijk met uw voeding, maar op een nuchtere maag. Dit betekent dat u de medicatie inneemt met alleen water, bij voorkeur minimaal dertig minuten voor het ontbijt. Onder ‘voeding’ worden ook dranken gerekend.

Wat is de beste tijd voor inname van het schildkliermedicijn?

Gebruikt u gelijktijdig koffie of medicijnen zoals maagzuurremmers, calcium- of ijzersupplementen, dan wordt geadviseerd uw schildkliermedicijn op een lege maag en minimaal een half uur voor het ontbijt in te nemen. Soms kan het verlengen van de tijd ertussen of een andere dosering een optie zijn. Het advies is meestal minimaal 2 uur, of er wordt minimaal 4 uur geadviseerd. Volg altijd het advies in de bijsluiter en uw behandelaar. Soms wordt ’s avonds innemen als prettiger ervaren. Overleg dit met uw behandelaar. Lees altijd voor gebruik de bijsluiter en volg de instructies van uw behandelaar.

Kan ik mijn schildkliermedicijn tegelijk met voedingssupplementen innemen?

Gelijktijdig innemen van andere medicijnen, zoals maagzuurremmers, maar ook calcium- en ijzersupplementen, kan invloed hebben op de opname van uw schildkliermedicijn in de maag. Zorg dus voor voldoende tijd daartussen, waarbij meestal in de bijsluiter en door uw behandelaar zal worden geadviseerd om uw schildkliermedicijn op een lege maag en minimaal een half uur voor het ontbijt in te nemen. Als u klachten ondervindt, bespreek deze met uw behandelaar. Hij zal onderzoeken waar dit aan ligt. Soms kan het verlengen van de tijd ertussen een optie zijn. Het advies is meestal minimaal 2 uur, of er wordt minimaal 4 uur geadviseerd. Volg altijd het advies in de bijsluiter en uw behandelaar. Mogelijk heeft u een aandoening of slikt u medicatie die de opname lastig maakt, heeft u een andere dosering nodig, of kan uw behandelaar bijvoorbeeld een ander merk of andere toedieningsvorm adviseren. Raadpleeg altijd de instructie in de bijsluiter.

Wat kan ik doen ik als ik andere medicijnen gebruik zoals maagzuurremmers, calcium-of ijzertabletten of H2-receptorantagonisten?

Medicijnen zoals maagzuurremmers, calcium-of ijzertabletten of H2-receptorantagonisten kunnen de opname van uw schildkliermedicijn vertragen. Als u dergelijke medicijnen gebruikt en klachten hebt, kunt u het tijdstip van inname van uw medicijnen veranderen op advies van uw behandelaar. Het is belangrijk dat er voldoende tijd tussen uw schildkliermedicatie en de andere medicijnen zit. Het advies is meestal uw schildkliermedicijn op een lege maag en minimaal een half uur voor het ontbijt in te nemen. Het advies is meestal minimaal 2 uur, of er wordt minimaal 4 uur geadviseerd. Volg altijd het advies in de bijsluiter en uw behandelaar. Soms kan het verlengen van de tijd ertussen een optie zijn. Mogelijk heeft u een aandoening die de opname lastig maakt, heeft u een andere dosering nodig, of kan uw behandelaar bijvoorbeeld een ander merk of andere toedieningsvorm adviseren.

Kan ik mijn medicijn tegelijk innemen met voedingssupplementen zoals magnesium, ijzer, calcium of multivitaminen met mineralen?

Supplementen zoals calcium-of ijzertabletten kunnen de opname van uw schildkliermedicijn vertragen. Als u dergelijke supplementen gebruikt en klachten hebt, kunt u het tijdstip van inname van uw medicijnen veranderen op advies van uw behandelaar (bijvoorbeeld een langere periode ertussen of het middel ’s avonds innemen). Het is belangrijk dat er voldoende tijd tussen uw inname van de schildkliermedicatie en de supplementen zit. Het advies is meestal minimaal 2 uur, of er wordt minimaal 4 uur geadviseerd. Volg altijd het advies in de bijsluiter en uw behandelaar. Blijft u klachten houden, dan zal uw behandelaar onderzoeken waar dit aan zou kunnen liggen. Mogelijk heeft u een aandoening of slikt u medicatie die de opname lastig maakt, heeft u een andere dosering nodig, of kan uw behandelaar bijvoorbeeld een ander merk of andere toedieningsvorm adviseren.