Privacyverklaring

Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Mijnschildklierwijzer.nl

Mijnschildklierwijzer.nl is een platform van Public Eyes, mogelijk gemaakt door Goodlife Health. Met het invullen van uw persoonlijk profiel op Mijnschildklierwijzer.nl hoeft u geen gegevens in te vullen die kwalificeren als persoonsgegevens. De gegevens vult u anoniem in. Wij verzamelen onder ‘Mijn persoonlijk profiel’ ook niet op andere wijze persoonsgegevens van u, zoals een IP adres.

Mijnschildklierwijzer.nl verwerkt alleen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier. Mijnschildklierwijzer.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat zij anders uw vragen niet kan beantwoorden. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u zelf aan ons verstrekt via het contactformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. Mijnschildklierwijzer.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om de systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails.

Bewaartermijn

Bovenstaande persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard, in ieder geval niet langer dan 1 jaar.

Cookies

Daarnaast maakt mijnschildklierwijzer gebruik van cookies op Mijnschildklierwijzer.nl. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan Mijnschildklierwijzer.nl. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van Mijnschildklierwijzer.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres. Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres en deze gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Cookie Doel Bewaartermijn
_pk_id Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent 13 maanden
_pk_ses Deze cookie bepaalt welke pagina’s je op Mijnschildklierwijzer.nl hebt bezocht. Duur van het bezoek aan onze website
Pk Deze cookie bewaart de ingevulde gegevens van Mijnschildklierwijzer.nl. 8 weken

Mijnschildklierwijzer.nl vindt bescherming van privacy een zeer belangrijk recht. Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Mijnschildklierwijzer.nl heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat  Mijnschildklierwijzer.nl zonder deze gegevens de website niet voor u kan optimaliseren.

Functionele cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres, en zijn nodig om Mijnschildklierwijzer.nl te laten functioneren. Mijnschildklierwijzer.nl maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

Cookie Doel Bewaartermijn
cookies_accepted Deze cookies ontstaan bij het sluiten van de cookiebar op Mijnschildklierwijzer.nl en onthouden uw keuze voor een volgend bezoek. 100 dagen

Mijnschildklierwijzer.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat de functionele cookie ervoor zorgt dat u uw cookie voorkeuren niet bij ieder bezoek aan de website hoeft door te geven.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van Mijnschildklierwijzer.nl werken.

  1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Mijnschildklierwijzer.nl kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt Mijnschildklierwijzer.nl ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn verwerker van Mijnschildklierwijzer.nl. Mijnschildklierwijzer.nl maakt afspraken met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.

Mijnschildklierwijzer.nl zal uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan een derde die niet door Mijnschildklierwijzer.nl is ingeschakeld om het beoogde gebruik door gebruiker mogelijk te maken, tenzij Mijnschildklierwijzer.nl hiertoe gehouden is op grond van de wet.

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

  1. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

  1. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens
  • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te beperken; en/of
  • uw persoonsgegevens te verstrekken aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres info@mijnschildklierwijzer.nl.

15 mei 2019. Public Eyes BV. KVK 20130631